top of page
Graad 9 T2

MEETKUNDE

AS9101

S9101
KONSTRUKSIES

LES

WERKKAART

MEMO

S9102

KONSTRUKTUEER DRIEHOEKE

LES

WERKKAART

MEMO

AS9102

HOOFSTUK 11:

Konstruksie van Meetkundige Figure

S9103

VIERHOEKE

LES

WERKKAART

MEMO

AS9103

HOOFSTUK 11:

Konstruksie van Meetkundige Figure

S9104

VEELHOEKE

LES

WERKKAART

MEMO

AS9104

HOOFSTUK 12:

Meetkunde van 2D Figure

S9105 

LYNE, HOEKE EN DRIEHOEKE

LES

WERKKAART

MEMO

AS9105

HOOFSTUK 12:

Meetkunde van 2D Figure

S9106 

STELLING VAN PYTHAGORAS

LES

WERKKAART

MEMO

AS9106

HOOFSTUK 12:

Meetkunde van 2D Figure

S9107 

VIERHOEKE

LES

WERKKAART

MEMO

AS9107

HOOFSTUK 12:

Meetkunde van 2D Figure

S9108

GELYKVORMIGHEID

LES

WERKKAART

MEMO

AS9108

HOOFSTUK 12:

Meetkunde van 2D Figure

S9109

KONGRUENTE DRIEHOEKE

LES

WERKKAART

MEMO

AS9109

HOOFSTUK 13:

Meetkunde van reguit lyne

S9110

TIPE HOEKE

LES

WERKKAART

MEMO

AS9110

HOOFSTUK 13:

Meetkunde van reguit lyne

S9111 

EWEWYDIGE LYNE

LES

WERKKAART

MEMO

AS9111

METING

S9112 

STELLING VAN PYTHAGORAS

LES

WERKKAART

MEMO

AS9112

HOOFSTUK 15:

Omtrek en Oppervlakte

S9113

FORMULE VIR OMTREK 

LES

WERKKAART

MEMO

AS9113

HOOFSTUK 15:

Omtrek en Oppervlakte

S9114 

FORMULE VIR OPPERVLAKTE

LES

WERKKAART

MEMO

AS9114

HOOFSTUK 15:

Omtrek en Oppervlakte

S9115

DEFINISIE EN FORMULE VIR OPPERVLAKTE

LES

WERKKAART

MEMO

AS9115
bottom of page