top of page

Kwadraties: Formule

Quadratic: Formula

Kwadraties: Voltoiing van Vierkant

Quadratic: Completing the Square

Kwadraties: Faktoriseer en Los op

Quadratic: Factorise and Solve

Inleiding en Opsomming

Introduction and Summary

Quadratic: Square Both Sides

Kwadraties: Kwadreer albei Kante

Quadratic: Square Root Both Sides

Kwadraties: Wortel van albei Kante

Quadratic: K – Method

Kwadraties: K – Metode

Exponential: Same Base

Exponensieël: Dieselfde Grondgetal

Exponential: Quadratic Form

Exponensieël: Kwadratiese Vorm

Simultaneous Equations

Gelyktydige Vergelykings

Equations

2020

2020

2021

Memorandum

2021

2022

Memorandum

2022
2023

2023

Memorandum

2024

Memorandum

2024

2025

Memorandum

2025

2026

Memorandum

2026

2027

Memorandum

2027
2028

2028

Memorandum

2029

Memorandum

2029
bottom of page