top of page
08 Equations.png

Kwadraties

Quadratic

Eksponensieël

Exponential

Lineêr met Breuke

Linear with Fractions

Lineêr

Linear

Simultaneous: Elimination

Gelyktydig: Eliminasie

Simultaneous: Substitution

Gelyktydig: Substitusie

Literal (Changing Subject of Formula)

Literaal (Onderwerp van Formule)

Equations

1027

Memorandum

1027

1028

Memorandum

1028

1029

Memorandum

1029
1030

1030

Memorandum

1031

Memorandum

1031

1032

Memorandum

1032
1033

1033

Memorandum

10 Inequalities.png

Oplos van Ongelykhede

Solving Inequalities

Notasie na Getallelyn

Notation to Lines

Getallelyn na Notasie

Lines to Notation

Hersiening: Getallestelsel en Notasie

Recap: Number System and Notation

Inequalities

1035

1035

1036

Memorandum

1036
1037

1037

Memorandum

1038

Memorandum

1038
bottom of page