top of page

Spesiale Lyne

Special Lines

Standaard Vorm

Standard Form

Plot Reguit Lyn

Plotting Straight Lines

Plot Punte (Kartesiese Vlak)

Plotting Points (Understanding Cartesian)

Gradient

Gradiente

Parallel and Perpendicular Lines

Parallele en Loodregte Lyne

Find Equation: Two Points

Vind Vergelyking: Twee Punte

Find Equation: Point and y-intercept

Vind Vergelyking: Punt en y-afsnit

Sketching Graph: gradient-intercept method

Skets Grafiek: Gradient-afsnit metode

Sketching Graph: dual-intercept method

Skets Grafiek: Twee-Afsnit metode

Straight Lines
9024

9024

Memorandum

9025

Memorandum

9025

9026

Memorandum

9026

9027

Memorandum

9027

9028

Memorandum

9028
9029

9029

Memorandum

9030

Memorandum

9030

9031

Memorandum

9031

9032

Memorandum

9032

9033

Memorandum

9033
bottom of page