Spesiale Lyne

Special Lines

Standaard Vorm

Standard Form

Plot Reguit Lyn

Plotting Straight Lines

Plot Punte (Kartesiese Vlak)

Plotting Points (Understanding Cartesian)

Gradient

Gradiente

Parallel and Perpendicular Lines

Parallele en Loodregte Lyne

Find Equation: Two Points

Vind Vergelyking: Twee Punte

Find Equation: Point and y-intercept

Vind Vergelyking: Punt en y-afsnit

Sketching Graph: gradient-intercept method

Skets Grafiek: Gradient-afsnit metode

Sketching Graph: dual-intercept method

Skets Grafiek: Twee-Afsnit metode

 
 

9024

Memorandum

9025

Memorandum

 

9026

Memorandum

 

9027

Memorandum

 

9028

Memorandum

 
 

9029

Memorandum

9030

Memorandum

 

9031

Memorandum

 

9032

Memorandum

 

9033

Memorandum