09 Exponents.png

Scientific Notation

Complex sums

Terms and Laws

Wetenskaplike Notasie

Komplekse somme

Terme en Wette

9001

Memorandum

 

9002

Memorandum

 

9003

Memorandum

 
09 Products.png

Kwadreer hakies

Bracket squared

Produkte van Hakies

Products of brackets

Maal Hakies uit

Multiplying out brackets

Vermenigvuldiging van Terme

Multiplying Terms

Komplekse Somme

Complex Sums

 

9004

Memorandum

 

9005

Memorandum

 

9006

Memorandum

 

9007

Memorandum

 

9008

Memorandum

 
 
09 Factorisation.png

Groepering

Grouping

Drieterme

Trinomials

Verskil van Vierkante

Difference of Squares

Gemene Faktor

Common Factor

Gemeng

Combined

 

9010

Memorandum

 

9011

Memorandum

 

9012

Memorandum

 

9013

Memorandum

 

9014

Memorandum