top of page

Kruis Vermenigvuldiging

Cross multiplication

Vermenigvuldig beide kante

Multiply both sides

Deel beide kante

Divide both sides

Optel en Aftrek

Add and Subtract

Algemeen

General

Brackets

Hakies

Equations
8026

8026

Memorandum

8027

Memorandum

8027

8028

Memorandum

8028

8029

Memorandum

8029

8030

Memorandum

8030

8031

Memorandum

8031
bottom of page