top of page

Uitdrukkings en definisies: Koëffisiênte en
eksponente

Expressions and Definitions: 

Coefficients and Exponents

Uitdrukkings en definisies: Konstante en
veranderlikes

Expressions and Definitions: Constants and Variables

Uitdrukkings en definisies: Terme en Faktore

Expressions and Definitions: Terms and Factors

Gebruik van Algebra

Using Algebra

Adding and Subtracting Terms

Optel en Aftrek van Terme

Multiplying Terms

Produkte van Terme

Combined Multiplication and Addition

Optel en Produkte gekombineer

Products: Brackets

Produkte: Hakies

Products: Brackets and Simplify

Produkte: Hakies en Vereenvoudig

Adding and Subtracting Expressions

Optel en Aftrek van uitdrukkings

Substitution

Substitusie

Algebraic Fractions: Numerator One Term

Algebraiese Breuke: Teller een Term

Algebraic Fractions: Numerator Multiple Terms

Algebraiese Breuke: Teller meer Terme

Squaring Expressions

Kwadraat van Uitdrukkings

Algebra

Cubes and Roots of Expressions

Derdemagte en Wortels van Uitdrukkings

8080

Memorandum

8080
8081

8081

Memorandum

8082

Memorandum

8082
8083

8083

Memorandum

8084

8084

Memorandum

8085

Memorandum

8085

8086

Memorandum

8086

8087

Memorandum

8087

8088

Memorandum

8088
8089

8089

Memorandum

8090

Memorandum

8090

8091

Memorandum

8091
8092

8092

Memorandum

8093

Memorandum

8093

8094

Memorandum

8094
bottom of page