top of page
Number Systems

Classifying Numbers

Klassifisering van Getalle

08 Number System.png
8001

8001

Memorandum

Exponents

Recap

Hersiening

Multiplying same base

Produkte van identiese grondgetalle

Dividing same base

Deling van identiese grondgetalle

Raising the power to a power

Magte van magte

08 Exponents.png
8003

8003

Memorandum

8004

8004

Memorandum

8005

8005

Memorandum

8006

8006

Memorandum

Scientific Notation

Large Numbers

Groot Getalle

08 Scientific Notation.png
8008

8008

Memorandum

bottom of page