top of page
Waarskynlkheid

PROBABILITY  |  WAARSKYNLIKHEID

S1901
Events, Outcomes and Probability  |  Gebeurtenisse, Uitkomstes en Waarskynlikheid

S1902
Tree diagrams  |  Boomdiagramme

S1903
Venn diagrams  |  Venndiagramme

S1904
Probability using Venn diagrams  |  Waarskynlikheid met Venndiagramme

S1905
Mutually exclusive and Complementary  |  Onderling uitsluitend en Komplimentêr

bottom of page