top of page
Measurements

MEASUREMENTS  |  mETING

S1111
Volume: Prisms & Pyramids  |  Volume: Prismas en Piramides

S1112
Volume: Cylinders, Cones & Spheres  |  Volume: Silinders, Keëls en Sfere

S1113
T.S.A.: Prisms & Pyramids  |  T.B.O.: Prismas en Piramides

S1114
T.S.A.: Cylinders, Cones and Spheres  |  T.B.O.: Silinders, Keëls en Sfere

S1115
Changing dimensions  |  Vermenigvuldig afmetings

S1116
Complex figures  |  Komplekse figure

bottom of page