top of page
Functions

Functions  |  Funksies

S1201
Introduction and properties  |  Introduksie en Eienskappe

S1202
Sketching of Straight lines  |  Skets Reguit lyne

S1203
Equation of Straight lines  |  Vergelyking van Reguit lyn

S1204
Function types and properties  |  Funksie tipes en eienskappe

S1205
Average gradient  |  Gemiddelde gradiënt

S1206a
The effects of a and q  |  Die effek van a en q

S1206b
Domain and Range  |  Waarde- en Definisieversameling

S1207
Sketching graphs  |  Skets Grafieke

S1208
Determine equation of graph  |  Bepaal vergelyking van grafiek

S1209
Graphical Interpretation  |  Grafiese interpretasie

bottom of page