top of page
Data

DATA HANDLING  |  DATAHANTERING

S1801
Measures of central tendency  |  Maatstawwe van sentrale neiging

S1802
Frequency table and Bar graph  |  Frekwensietabel en Staafgrafiek

S1803
Stem-and-leaf diagram  |  Stingel-en-blaardiagram

S1804
Grouped data and Histograms  |  Gegroepeerde data en Histogramme

S1805
Five number summary  |  Vyfgetalopsomming

S1806
Box-and-whisker diagram  |  Houer-en-puntdiagram

S1807
Subdivisions  |  Onderverdelings

bottom of page