top of page
Functions
Functions.png

R2201

 

Introduction and Properties

Introduksie en Eienskappe

R2202

 

Finding the Eqauation

Bepaal Vergelyking

R2203

 

Find Intercepts

Bepaal Afsnitte

R2204

 

Asymptotes

Asimptote

R2205

 

Turning Point

Draaipunt

R2206

 

Sketch Graphs

Skets Grafieke

R2207

Domain and Range

Definisie- en

waardeversameling

R2208

Axis of Symmetry

Semmetriese as

R2209

 

Continuity

Aaneenlopend

R2210

 

Increasing and Decreasing

Stygend en Dalend

R2211

 

Average Gradient

Gemidelde Gradient

R2212

 

Reflection and Translation

Refleksie en Translasie

R2213

 

Length of Lines

Lengte van Lyne

R2214

 

Inequalities

Ongelykhede

R2215

 

Nature of Roots

Aard van Wortels

R3201

 

Horizontal and Vertical line test

Horisontale en Vertikale lyn toets

R3202

 

Inverses

Inverse

bottom of page