top of page
07 Decimals.png

Add and Subtract

Optel en Aftrek

Multiply

Maal

Divide

Deel

Multiply and Divide by 10, 100, 1000

Maal en Deel met 10, 100, 1000

Decimals

7026

Memorandum

7026

7027

Memorandum

7027

7028

Memorandum

7028

7029

Memorandum

7029
07 Equavalent Forms.png

Fraction → Decimal

Breuk → Desimaal

Fraction → Percentage

Breuk → Persentasie

Decimal → Fraction

Desimaal → Breuk

Decimal → Percentage

Desimaal → Persentasie

Percentage → Fraction

Persentasie → Breuk

Percentage → Decimal

Persentasie → Desimaal

Equavalent Forms

7032

Memorandum

7032

7033

Memorandum

7033

7034

Memorandum

7034

7035

Memorandum

7035

7036

Memorandum

7036

7037

Memorandum

7037
07 Percentages.png

Percentage of a number

Persentasie van ‘n getal

Increase number with percentage

Vermeerder getal met persentasie

Decrease number with percentage

Verminder getal met persentasie

Percentage Increase/Decrease

Persentasie Verhoging/Vermindering

Percentages

7039

Memorandum

7039

7040

Memorandum

7040

7041

Memorandum

7041

7042

Memorandum

7042
bottom of page