top of page
Finance.png
Finance

R1701
SIMPLE INTEREST
ENKELVOUIDIGE RENTE

R1702
HIRE PURCHASE
HUURKOOP

R1703
COMPOUND INTEREST
SAAMGESTELDE RENTE

R2701
SIMPLE DECAY
ENKELVOUDIGE VERVAL

R2702
COMPOUND DECAY
SAAMGESTELDE VERVAL

R2703
COMPOUND INTERVALS
PERIODES VAN SAAMGESTELDE RENTE

R2704
NOMINAL AND EFFECTIVE RATES
NOMINALE EN EFFEKTIEWE RENTEKOERS

R2705
TIME LINES
TYDLYNE

R3701
FUTURE VALUE ANNUITIES
Toekomstigewaarde-annuïteite

Under construction.png
Under construction.png

R3702
PAYMENTS BEGINNING OF PERIOD
BETALINGS BEGIN VAN PERIODE

Under construction.png
Under construction.png

R3703
SINKING FUND
DELGINGSFONDS

Under construction.png
Under construction.png

R3704
PRESENT VALUE ANNUITIES
Huidigewaarde-annuïteite

Under construction.png
Under construction.png

R3705
BALANCE ON LOAN
BALANS OP LENING

Under construction.png
Under construction.png

R3706
TIME PERIOD
TYDSPERIODE

Under construction.png
Under construction.png

R3707
DELAYED PAYMENTS
VERTRAAGDE BETALINGS

Under construction.png
Under construction.png
bottom of page