PAST PAPERS
VORIGE VRAESTELLE

8.png
 

Algebraic Expressions
-
Algebraiese Uitdrukkings

Test 1

Test 2

Test 3

Functions: Relationships
-
Funksies: Verhoudings

Test 1

Test 2

Test 3

Equations
-
Vergelykings

Test 1

Test 2

Test 3

Lines and Angles
-
Lyne en Hoeke

Test 1

Test 2

Test 3

Triangles and Polygons
-
Driehoeke en Poligone

Test 1

Test 2

Test 3

Perimeter and Area
-
Omtrek en Oppervlakte

Test 1

Test 2

Test 3

Transformation
-
Transformasie

Test 1

Test 2

Test 3

 
9.png

GRADE 9 PAST PAPERS

 
 
 
12.png

MATHEMATICS
PAPER 1

1/1

MATHEMATICS
PAPER 2

1/1

TECHNICAL MATHEMATICS
PAPER 1

TECHNICAL MATHEMATICS
PAPER 2