top of page
Calculus.png

R3401

LIMITS

LIMIETE

R3402

GRADIENT

GRADIËNT

R3403

DIFFERENTIATION: 1ST PRINCIPLE

DIFFERENSIASIE: 1STE BEGINSEL

R3404

DIFFERENTIATION: RULES

DIFFERENSIASIE: REËLS

R3405

TANGENT TO CURVE

RAAKLYN AAN KURWE

R3406

GRAPHS: PROPERTIES

GRAFIEKE: EIENSKAPPE

R3407

 

GRAPHS: SKETCHING

GRAFIEKE: SKETS

R3408

GRAPHS: DETERMINE EQUATION

AND INTERPRET

GRAFIEKE: BEPAAL VERGELYKING

EN INTERPRETEER

R3409

 

PRACTICAL APPLICATION

PRAKTIESE TOEPASSING

R3410

 

OPTIMIZATION

OPTIMALISERING

bottom of page