top of page
08 Algebra.png
Algebra

R1001

FACTORIZATION

FAKTORISERING

R1002

EQUATIONS

VERGELYKINGS

R1003

ALGEBRAIC FRACTIONS

ALGEBRAIESE BREUKE

R2001

EXPONENTS

EKSPONENTE

R2002

SURDS

WORTELS

R2003

COMPLETING THE SQUARE

VOLTOIING VAN DIE VIERKANT

R2004

EQUATIONS

VERGELYKINGS

R2005

INEQUALITIES

ONGELYKHEDE

R2006

NATURE OF ROOTS

AARD VAN WORTELS

R3001

LOGARITHMS

LOGARITMES

R3002

CUBIC POLINOMIALS

KUBIESE POLINOME

R3003

REMAINDER AND FACTOR THEOREM

RES- EN FAKTORSTELLING

bottom of page